მწარმოებელი მომზადება პენოქსალ

The Penoxal manufacture takes place in a certified manufacture unit under the HACCP standards (Hazard Analysis and Critical Control Points). The input control of raw materials is applied here, they include Biocol®, vitamin C, beta-glucan and maltodextrine or gelatin capsules. All the components are properly mixed to (both should be ok I use to) an exact ratio inside the stainless steel vessel, and capsules are placed in a capsule filling machine. The unit is automatic and technologically operated, it ensures dosage too.

The entire process is 100% clean and accurate. During filling, the workers collect random samples which are weighed and undergo laboratory tests. Each sample marked with batch is stored. After filling the capsules, the entire batch is placed into a polisher which brushes and cleans the dust that attached on the capsule during the filling process. The next stage is the filling of the containers of 120 capsules, 60 capsules, or blister packages of 30 capsules.

 

The dosage of capsules is automated and the closure is sealed with a safety ring. Output control of the final products is performed by 2 workers who inspect the capsule production process continuously, including its packaging and labeling.Filling of the boxes is performed via an automated machine unit which assembles boxes and seals them after the package insert was added.

The entire process takes place in an enclosed area under a strict quality control. Some samples are collected from a particular batch and independent laboratories perform analyses of health safety (microbiological purity and heavy metals). Only the top quality products are marketed.

 

  Chodba výrobních prostor     Chodba výrobních prostor     Výroba kapslí     Výroba kapslí  
  Výroba kapslí     Naplnění kapslí do lékovek     Naplnění kapslí do lékovek     Kompletování a balení  
  Označení etiketou     Označení šarže a expirace     Označení šarže a expirace     Kompletování krabiček